Türkiye, tam bir demokrasi ile yönetilen, idarenin bütün birimlerinin her türlü işlemlerinin yargı denetimine açık olduğu bir hukuk devletidir. Yargı sistemi adil çalışan, kendi içinde etkin denetim ve temyiz imkanları olan, ayrıca uluslararası sözleşmeler doğrultusunda AHIM ve benzeri uluslararası yargı kurumlarını da tanıyan bir devlettir. Türkiye’de yapılacak bir yatırımda, idarenin veya yargının keyfi davranışları ile mağdur olmak söz konusu değildir.

Ayrıca Türkiye, coğrafi konum itibarı ile doğu ile batı arasında yer alan, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması olan, Ortadoğu ülkelerinin çoğu ile ikili anlaşmaları olan, Kafkaslar ve Türki Cumhuriyetleri ile kültürel bağları ve yakın ilişkileri olan bir ülkedir. Stratejik konumu ile bu pazarların hepsine erişim imkanı sağlamaktadır.

Diğer yandan Türkiye farklı kültürlerin ve yaşam biçimlerinin birbirine saygılı bir şekilde bir arada yaşadığı bir ülkedir. Yasalara ve komşuluk haklarına saygılı davranan herkesin kendini evinde hissedeceği bir yerdir.

Türkiye’nin avantajları;

  • Eğitim imkanları çok iyi ve çeşitli,
  • Sağlık imkanları çok iyi ve çeşitli,
  • Kültürel imkanları çok iyi ve çeşitli,
  • Turizm imkanları çok iyi ve çeşitli,
  • İklim çok iyi ve 4 mevsimin yaşanmakta,
  • 82 milyonluk genç nüfusu ile bizatihi kendisi genç ve dinamik bir pazar,
  • Gelişmiş sanayisi ve yüksek kalitede iş gücüne sahip,
  • Dünyadaki 195 ülkenin 102’ine Türk vatandaşlarının vizesiz gidebilme imkanı,
  • Türk hava yolları ile 49 yurtiçi, 257 uluslararası olmak üzere dünyanın 124 ülkesindeki 306 noktaya ulaşım imkanı,
  • Ulaşım, depolama, üretim, haberleşme, eğitim, sağlık alanlarında gelişmiş bir altyapıya sahip.